Rekisteriseloste 25.3.2019

1 A Rekisterin pitäjä

Variantti Oy (y-tunnus 2375591-6)
PL 54, 33961 Pirkkala
puh: +358 40 7512658, sähköposti: taina.piispa [at] variantti.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Piispa
PL 54, 33961 Pirkkala
puh: +358 40 7512658, sähköposti: taina.piispa [at] variantti.fi

3 Rekisterin nimi

SBM - Palvelujen kauppapaikan asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt Variantti Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Variantti Oy:stä tuotteita tai palveluja. Rekisterin käyttötarkoitus on Variantti Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Variantti Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Variantti Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Variantti Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Variantti Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti[at]variantti.fi tai rekisterinhoitajalle.

5 Rekisterin sisältö

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on rekisteröity itse. Lisäksi Variantti Oy:n vanhan asiakasrekisterin tiedot siirretään tähän rekisteriin.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Variantti Oy:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Variantti Oy:n ulkopuolelle, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteriä ei ylläpidetä manuaalisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Variantin käyttäjäoikeuksia, jotka on sovittu Variantin ja palvelutarjoajan, Nettihotelli Internet Oy, välisessä sopimuksessa. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla Suomessa sijaitsevalla Nettihotelli Internet Oy:n palvelimella.

sharp