Asiantuntijamme

Artikkelitietokanta:

Hurmeranta, Markku, yhteiskuntatieteiden tohtori, vapaa toimittaja/talouskolumnisti ja tutkija, on toiminut talous-toimittajana Uudessa Suomessa, Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja viimeksi Taloussanomien ja Uutistoimisto Startelin uutispäätoimittajana. Tutkijana hän on pyrkinyt hyödyntämään 30-vuotista talousjournalistikokemustaan. Mediatutkimusten lisäksi hän on julkaissut mm. Suomen 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä valottavan Sponda Oyj:n historiikin ” Pöytälaatikosta pörssiyhtiöksi – Sponda Oyj 20 vuotta”, EVA-raportin ”Kaavoihinsa kangistuneet – Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen” sekä British Councilin julkaisusarjaan kirjoitetun ”Yhteiskunnallinen yritys – Uusi vaihtoehto kuntapäättäjän työkalupakkiin” –oppaan.

Kastarinen, Anne, KTM, tohtoriopiskelija, valmistui Tampereen yliopistosta, yrityksen markkinoinnin koulutusohjelmasta, vuonna 2000 suoritettuaan osan tutkinnostaan Salzburgin yliopistossa. Kastarinen on toiminut monipuolisissa kansainvälisen markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä tietopalvelujen ja teollisuuden aloilla, viimeksi Nokian Renkaiden markkinointiviestintäpäällikkönä vuosina 2005-2011. Nykyään Kastarinen toimii markkinointi- ja viestintäalan yrittäjänä Tampereella, erityisosaamisenaan brändien rakennus ja kehittäminen sekä yritysviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.

Keränen, Tapio, TkT, on valmistunut diplomi-insinööriksi v. 1975 ja tekniikan lisensiaatiksi v. 1978. Hän on toiminut 30 vuotta erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä energia-alalla ja on väitellyt tohtoriksi v. 2010 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa kansainvälisen projektiliiketoiminnan tutkimusalalta. Hän on tutkinut organisaation toimintaa ja muuttumista. Tapio jatkaa edelleen nykyisellä työnantajallaan, mutta toimii ohessa Variantin hallituksen puheenjohtajana ja tieteellisenä asiantuntijana.

Kurtti, Juha, FT, on Kotkassa syntynyt ja koulutukseltaan myös röntgenhoitaja. Hän perehtyi 2000-luvun alussa terveystieteiden maisterin opinnoissaan röntgenhoitajan kliinisen päätöksenteon prosessiin ja jatkoi siihen liittyvän työssä oppimisen sekä hiljaisen tiedon tutkimisen parissa ammattikasvatuksen tohtoriopinnoissaan. Hänellä on noin kymmenen vuoden kokemus ammattikorkeakoulun opetustehtävistä. Juha Kurtti toimii tällä hetkellä koulutuspäällikkönä Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Piispa (ent. Lehtiö), Taina, VTL, DI, tohtoriopiskelija, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja on valmistunut diplomi-insinööriksi v. 1993 ja suorittanut Turun yliopistossa valtiotieteen lisensiaatintutkinnon (taloussosiologia) vuonna 2016. Valtiotieteen tohtoriopinnot jatkuvat. Tainan asiantuntija-alueena ovat organisaatioiden ja verkostojen yhteistoiminnan tutkiva kehittäminen ja menetelmäkehitys. Taina on toiminut 30 vuoden kuluessa sekä usean eri alan yrityksissä että tiedelaitoksissa. Taina on kehittänyt organisaatioiden toiminnan tutkimus- ja mallinnusmenettelyjä ja käyttänyt niitä useissa yrityskohteissa. Taina on tällä hetkellä Variantin toimitusjohtaja.

Olava, Juha, KTT, VTM, on vuonna 2012 organisaatioiden ja johtamisen alueelta väitellyt kauppatieteen tohtori, joka toimii sekä partnerina ja liikkeenjohdon konsulttina Olava Consultingissa että opetus- ja tutkimustehtävissä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella. Juhan erityisosaamista ovat mm. liiketoiminnan ohjaus ja projektinhallinta, ja strategiaprosessien hallintaan ja liikkeenjohdon työkalujen valintaan liittyvä valmennus ja konsultointi.

Viukari, Leena, FT, KTM, on tehnyt väitöskirjan Jyväskylän ylipistossa kognitiotieteen alalta: Tieto- ja viestintätekniikkavälitteisen palvelun kehittämisen kolme diskurssia. Hänen erityisosaamistaan ovat palvelun kehittäminen käyttäjän tulevaisuuden tarpeesta käsin, tutkimus, koulutus, organisaatioiden kehittäminen, kansainvälinen liiketoiminta ja erityisesti kulttuurien kohtaaminen.

 

Artikkelitietokannan ylläpitäjät:

Taina Piispa (ent. Lehtiö), VTL, DI, tohtoriopiskelija, Variantti Oy
Tapio Keränen, TkT, Variantti Oy