TaL-Visual® -ryhmämenettelyt

Tal-Visual® - Häiriöanalyysi ja Tal-Visual® - Prosessianalyysi ovat ohjelmistotuettuja ryhmämenettelyjä organisaatioiden sisäisen ja välisen toiminnan nykytilan ja kehityskohteiden kartoitukseen. Ryhmämenettelyt soveltuvat sekä tutkimuksen että kehittämisen työkaluksi. Laajojen kokonaisuuksien toimintaa kuvaava tieto jäsennetään visualisoimalla ihmisille helpommin ymmärrettävään muotoon.

 

Osallistavan johtajan apu

 • Henkilöstön mukaan ottavaan kehittämiseen
 • Yhteistoiminnan käytäntöjen analysointiin
 • Kehityskohteiden tunnistamiseen ja priorisointiin
 • Kehitysehdotusten ja päätösten tekoon
 • Muutoksen tukemiseen
 • Sopimuksen kehittämiseen
 • Mittarien kehittämisen taustatyökaluna
 • Oppimisen mahdollistajana

 

 

Tal-Visual® - Häiriöanalyysi

 • Yhteistoiminnan tutkimusta ja analysointia syy-seurauksia eli häiriöketjuja tunnistamalla.
 • Sopii erityisesti kehityskohteiden tunnistamiseen ja priorisointiin.
 • Sopii myös riskikartoitusten ja mittarien kehittämisen taustatyökaluksi.
 • Auttaa ymmärtämään kokonaisuuden toimintaa ja sen riippuvuuksia
 • Visualisoinnit auttavat tiedon analysoinnissa ja parantavat yhteistä ymmärrystä.

 

Tal-Visual® - Prosessianalyysi

 • Toisiinsa integroituvien toimintaprosessien nykytilakuvaukseen yli yritysrajojen.
 • Tukee johtoa ja henkilöstöä tunnistamaan oman toiminnan riippuvuuksia.
 • Auttaa löytämään kehitystä vaativat ja laatua heikentävät ongelmakohdat.
 • Tuo esille organisoitumisen ja toimenkuvat.
 • Tuo ymmärrystä lisäävää taustatietoa käytännöstä.
 • Visualisoinnit auttavat tiedon analysoinnissa ja parantavat yhteistä ymmärrystä.

 

Tutustu menettelytapojen esitteisiin: Häiriöanalyysi, Prosessianalyysi

 

Kysy lisää käyttöoikeuksista ja kehityspalveluista SBM-palvelujen myynnistä:
Sähköpostilla: myynti [at] variantti.fi
Taina Piispa, gsm: +358 40 751 2658