Referenssit julkaisuluettelo Taina Piispa (ent. Lehtiö)

Tämä julkaisuluettelo sisältää ne Taina Piispan julkaisut, jotka ovat muiden kuin SBM-Tietopalvelujen julkaisemia.

 

Author(s) Year Title More information Links
Lång, J., Piispa, T. ja Méling, J. 2019 Wilma-päiväkirjatiedon hyödyntäminen tehokkaasti: uusi raportointiohjelmisto oppimisen tukityökalun kehittämiseksi Abstrakti, Kohtio -konferenssi 11.-12.4.2019, Hämeen kesäyliopisto. Linkki
Piispa, T. 2017 Inertia – Yritysorganisaation muutosprojektien hidastajana Työelämän tutkimuspäivät, Jatkuvuus, muutos ja kehitys – Jännitteitä luovat voimat työorganisaatiossa -työryhmä, Tampereen yliopisto 2.11.2017. Linkki
Lehtiö (Piispa), T. 2015 Erilainen oppija vauvasta ikäihmiseen -messut: Toteutusprojekti – EOVI 2015 Loppuraportti, RAY-rahoitteinen kehitysprojekti, Länsi-Uudenmaan Neuris ry. Lohja.  
Lehtiö (Piispa), T. 2015 Ulkoistamisen kautta syntyvä yritysorganisaatioiden yhteistoiminta: Yhteistoiminnan osa-alueiden ja ilmiöiden monitasoinen jäsentäminen Lisensiaatintutkimus, Taloussosiologia, Turun yliopisto, marraskuu 2015, Turku. Työ julkaistaan SBM-Tietopalveluiden sähköisenä julkaisuna tammikuussa 2016. Linkki
Lehtiö (Piispa), T. 2015 Osallistava palveluiden kehittäminen TaL-Visual® - Häiriöanalyysi -menettelyllä Työelämän tutkimuspäivät 2015, laajennettu abstrakti, Tampereen yliopisto. Lataa

Lehtiö (Piispa), T.

2013 Hyvinvointipolun toimijaverkoston nykytila Länsi-Uudellamaalla luku 3 julkaisusta Tuohimaa, Meristö, Pirilä (toim.) (2013):"Häiriö polulla - NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla," Laurea Julkaisut 19, Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohjan yksikkö.
Aiheesta saatavilla raportti myös SBM-Tietopalveluiden julkaisuna (linkki)
 Linkki
Lehtiö (Piispa), T. 2012 TS – Työelämän coaching aikuisen toureetikon kuntoutuksen ja tuen työkaluna julkaisusta Savikuja, T. (toim.) (2012):”SOVA-kurssi on pysähtymispaikka: Tukipalvelu- ja sopeutumisvalmennustoimintaa nuorille aikuisille ja aikuisille toureetikoille,” TUPA-projektin (2009-2011) loppuraportti, Suomen Tourette –yhdistys ry.  
Lehtiö (Piispa), T. 2012 Hyötykartta-työpaja aikuisen toureetikon sopeutumisvalmennuksen työkaluna julkaisusta Savikuja, T. (toim.) (2012):”SOVA-kurssi on pysähtymispaikka: Tukipalvelu- ja sopeutumisvalmennustoimintaa nuorille aikuisille ja aikuisille toureetikoille,” TUPA-projektin (2009-2011) loppuraportti, Suomen Tourette –yhdistys ry.  
Järviö, J., Lehtiö (Piispa), T. 2012 Kunnossapito – Tuotanto-omaisuuden hoitaminen 5. uudistettu painos, Kunnossapidon julkaisusarja no. 10, KP-Media Oy, Helsinki. (Lehtiö T: luvut 11 – 15) Lataa
Lehtiö (Piispa), T. 2012 Yhteistoimintaa vai ristiriitaisten tavoitteiden ristipainetta? - Ulkoistaminen vaatii kulttuurimuutosta artikkelisarja osa 2/2, Nuolenkärki, 1/2012, p 8-11. Lataa
Lehtiö (Piispa), T. 2011 Yhteistoimintaa vai ristiriitaisten tavoitteiden ristipainetta? - Ulkoistaminen vaatii kulttuurimuutosta artikkelisarja osa 1/2, Nuolenkärki, 2/2011, p 10-11. Lataa
Lehtiö (Piispa), T., Keränen, T. 2010c Kunnossapidon organisointi ja yhteistoimintarakenteet - Ulkoistettu kunnossapito - Käytännön toteutuksen haasteet artikkelisarjan osa 3 (3), Promaint-lehti, 7/2010 s. 22 - 31, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, KP-Media Oy, Helsinki. Lataa
Lehtiö (Piispa), T., Keränen, T. 2010b Kunnossapidon organisointi ja yhteistoimintarakenteet - Inertia muutoksessa - Organisaation kultuuri, luonne ja identiteetti artikkelisarjan osa 2 (3), Promaint-lehti, 5/2010 s. 24 - 31, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, KP-Media Oy, Helsinki. Lataa
Lehtiö (Piispa), T., Keränen, T. 2010a Kunnossapidon organisointi ja yhteistoimintarakenteet - Yritys sosiaalisena systeeminä artikkelisarjan osa 1 (3), Promaint-lehti, 3/2010 s. 16 - 23, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, KP-Media Oy, Helsinki. Lataa
Lehtiö (Piispa), T., Nopanen, E. 2009 Aineeton potentiaali palvelukokonaisuudessa - Mittausmenetelmiä ja tunnuslukuja raporttisarja BIT 2009/1, Teknillinen korkeakoulu, BIT tutkimuskeskus, Espoo. Lataa
Grönroos, C., Hyötyläinen, R., Apilo, T., Korhonen, H., Malinen, P., Piispa (Lehtiö), T., Ryynänen, T., Salkari, I., Tinnilä, M. 2007 Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintoihin - Haasteena kannattava kasvu Teknologiateollisuuden julkaisuja nro 9/2007, Teknologiainfo Teknova Oy, Helsinki.  
Piispa (Lehtiö) T 2007 Luku 6 Palvelutuotantovaiheen prosessikokonaisuuksien hallinta    
Nopanen, E., Piispa (Lehtiö), T.   Kunnossapidon palveluprosessin laatu ja prosessiviiveet - case häiriökorjaukset Raporttisarja 2007/2, Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus, Espoo Lataa
Järviö, J., Piispa (Lehtiö), T., Parantainen, T., Åström, T. 2007 Kunnossapito 4. uudistettu painos, KP-Media Oy, Helsinki.  
Piispa (Lehtiö) T   Luku 12 Kunnossapito palveluprosessina    
Piispa (Lehtiö) T   Lukua 13 Kunnossapidon materiaalilogistiikka    
Nopanen, E., Piispa (Lehtiö), T., Lukka, A. 2005 New operation Model for Maintenance Material Logistics in Paper Industry Research Report 165, Lappeenranta University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Lappeenranta. Lataa
Piispa (Lehtiö), T., Lukka A. 2005 Tehdaslogistiikka työraportti 166, VALORE -tutkimusryhmä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tuotantotalouden osasto, Lappeenranta. Lataa
Piispa (Lehtiö), T. 2004 Kunnossapidon materiaalilogistiikka luku 11, oppikirjasta Järviö, J. Piispa T. Parantainen T. Lappalainen M. Åström T,(2004): "Kunnossapito", KP-Media Oy, Rajamäki.  
Piispa (Lehtiö) T. 2004 Kunnossapidon materiaalilogistiikan mallit - KPLOG Kunnossapito -lehti, 7B/2004, KP-Media Oy, Suomen Kunnossapitoyhdistys, Rajamäki Lataa
Piispa (Lehtiö) T. 2004 Kunnossapidon materiaalilogistiikka - Toimintamallit - Tiedon sisällöntuottaminen ja varastologistiikka KPLOG loppuraportti versio1 julkinen, TKK BIT Tutkimuskeskus, Espoo, 21.9.2004,raportti 19 sivua ja liitteet 154 sivua. Raportti
Liitteet
         
Piispa (Lehtiö), T.   Artikkelisarja: "Kunnossapidon materiaalilogistiikka palveluliiketoimintana" Kunnossapitolehti, KP-Media Oy ja Suomen Kunnossapitoyhditys, Rajamäki:  
  3/2003 Käsitteen määrittely ja osaamisvaatimukset   Lataa
  5/2003 Kustannuslaskenta ja palvelukokonaisuuden hallittu ostaminen   Lataa
  1/2004 Logistiikan vaikutus käyttövarmuuteen ja toimintatapojen vaikutus logistiikkakustannuksiin   Lataa
  3/2004 Logistiikkaprosessin työkuorma kunnossapitotoiminnossa   Lataa
  5/2004 Toimitusverkoston tuottama lisäarvo   Lataa
  1/2005 Materiaalitarpeen ennustaminen tulevaisuuden haasteena   Lataa
  5/2005 Tiukkenevat viranomaisvaatimukset tulevaisuuden haasteena   Lataa
         
Piispa (Lehtiö), T. 2003 Kunnossapidon materiaalilogistiikka käsitteenä - Kirjallisuustutkimus ja käsitteen määrittely verkostotalouden näkökulmasta KPLOG osaraportti 1 versio 5, TKK TAI Tutkimuslaitos, Espoo, 23.2.2003, 111 sivua. Lataa
    Kurssi- ja koulutusaineistoja useita vuosittain vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi artikkeleita eri ammattilehdissä.    
    Johtamisen käsikirja, Kauppalehti, Osto- ja logistiikkajohtaminen, asiantuntijaverkoston jäsen.    

 

sharp