Henkilöstömme

Variantissa toimii tällä hetkellä kolme yrityksen omistajaa, joista Taina Piispa on päätoiminen. Henkilöstöön kuuluvat:

 

Taina on VTL, DI ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, joka on toiminut 30 vuoden kuluessa mm. palvelualoilla, teollisuudessa ja tutkimustoimialalla sekä työntekijänä, asiantuntijana, esimiehenä että erilaisissa johtotehtävissä. Tainalla on kokemusta myös yrittäjänä, kouluttajana ja tietokirjailijana. Taina on teknologiaa ymmärtävä työelämään erikoistunut sosiologi, jonka erikoisalaa ovat menetelmät ja ohjelmistotuettujen menettelytapojen arkkitehtuurien kehittäminen. Vahvaa osaamista ovat myös ihmisten ja organisaatioiden toiminnan tutkiva kehittäminen ja prosessimaisten menettelyiden työtavat. Lisäksi Taina on toiminut kouluttajana, valmentajana ja ollut selvittämässä työyhteisön yhteistyövaikeuksia.

Tainalla on vahvaa erikoisosaamista myös neuropsykiatriasta (mm adhd, autismikirjon häiriöt, touretten oireyhtymä, ocd, oppimisvaikeudet) ja mielen vaiktuksista. Hän on kouluttanut ja kirjoittanut aihealueesta ja kehittänyt menettelytapoja ja työkaluja sosiaalisen toiminnan tukeen nuorille ja aikuisille. Tainan osaamista ovat myös neuropsykiatrinen uravalmennus ja työelämän asiantuntijoiden konsultointi neuropsykiatriassa opintoihin ja työelämään liittyen.

Taina on Variantin toimitusjohtaja ja osakas. Hän toimii Variantin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tainalla on toimialatuntemusta mm. tutkimuksen, kehittämisen, teollisuuden, teollisuuden palveluiden, oston, logistiikan ja teknisen kaupan toimialoilta. Lisäksi Tainalla on kokemusta kuntouttavan valmennuksen, opetuksen, sosiaalialan, terveydenhoidon ja kolmannen sektorin toimialoilta.

 

Hannu on energiatekniikan DI ja toiminut energiatekniikan alalla 25 vuotta erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Nykyään hän on ollut vastuussa mittavasta kansainvälisestä voimalaitosten käyttö- ja kunnossapito-liiketoiminnan vetämisestä.

Hannulla on erikoisosaamista prosessien kehittämisestä, kunnossapitostrategioiden muodostamisesta sekä työturvallisuudesta. Työturvallisuudesta hän on suorittanut  tutkinnon Englannissa. Näkemystä  sosiaalisen toiminnan hallintaan tuo toimiminen erilaisissa esimiestehtävissä viimeiset 17 vuotta. Hannu on suorittanut yritysten uudelleensuuntaukseen (Turnaround Management) liittyvän täydennyskoulutuksen.

Tällä hetkellä Hannu toimii energia-alan asiantuntijana toisen yrityksen palveluksessa. Variantissa hänen vastuulleen kuuluvat SBM – palvelujen kehittäminen, markkinointi ja asiantuntijatehtävät.

Tapio on TkT ja toiminut diplomi-insinööriksi valmistumisensa jälkeen (v. 1975) viisi vuotta erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Teknillisen korkeakoulun Sähköosastolla. Sen jälkeen hän on siirtynyt liike-elämän palvelukseen ja toiminut 30 vuotta erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä energia-alalla.

Tapio on väitellyt tohtoriksi vuonna 2010 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa kansainvälisen projektiliiketoiminnan tutkimusalalta. Väitöskirja käsittelee organisaation toimintaa ja muuttumista palveluliiketoiminnan kehittämisessä suuren energiayhtiön kontekstissa. Organisaatioita tarkastellaan Tapion työssä sosiaalisen systeemin näkökulmasta.

Tapio on siirtynyt päätoimisesta työstä eläkkeelle, mutta luennoi tarpeen mukaan Variantti Oy:n hyväksi ja osallistuu asiantuntijana erilaisten julkaisujen kirjoittamiseen. Lisäksi Tapio toimii SBM-tietopalvelujen toimitusneuvostossa, osallistuen mm. julkaistavien artikkelien arviointiin.