Henkilöstömme

Variantissa toimii tällä hetkellä kolme yrityksen omistajaa ja yksi partneri. Variantin palveluiden toteuttamiseen osallistuu säännöllisesti myös neljän eri yhteistyökumppanin henkilöstöä. Variantin henkilöstöön kuuluvat:

 

Taina on VTL, DI ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja toiminut 30 vuoden kuluessa mm. palvelualoilla, teollisuudessa ja tutkimustoimialalla sekä työntekijänä, asiantuntijana, esimiehenä että erilaisissa johtotehtävissä. Tainalla on kokemusta myös yrittäjänä, kouluttajana ja tietokirjailijana. Tainan erikoisalaa ovat menetelmäkehitys ja organisaatioiden, palveluiden ja yhteistoiminnan tutkiva kehittäminen. Lisäksi Taina on toiminut työelämän valmentajana ja ollut selvittämässä työyhteisön yhteistyövaikeuksia.

Tainalla on vahvaa erikoisosaamista myös neuropsykiatriasta (mm adhd, autismin kirjo, touretten oireyhtymä, ocd, oppimisvaikeudet). Hän on kouluttanut ja kirjoittanut aihealueesta ja kehittänyt menettelytapoja ja työkaluja sosiaalisen toiminnan hallintaan tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Tainan osaamista ovat myös neuropsykiatrinen uravalmennus ja työelämän asiantuntijoiden konsultointi neuropsykiatriassa opintoihin ja työelämään liittyen.

Taina on Variantin toimitusjohtaja ja osakas. Hän toimii sekä menetelmäkehityksen johtavana asiantuntijana että SBM - Tietopalveluiden kustannustoiminnan vastuuhenkilönä. Tainalla on erityisosaamista mm. tutkimuksen, teollisuuden, teollisuuden palveluiden, oston, logistiikan ja teknisen kaupan toimialoilta. Lisäksi Tainalla on kokemusta kuntouttavan valmennuksen, opetuksen, terveydenhoidon ja kolmannen sektorin toimialoilta.

Pekka on ammatillinen erityisopettaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, jolla on lähes 10 vuoden kokemus erityispedagogisesta ammatillisesta opetuksesta, ammatillisen erityisopetuksen kehittämisestä, uraohjauksesta ja valmennuksesta. Ennen siirtymistä opetuksen ja sen kehittämisen tehtäviin Pekka on kartuttanut työkokemustaan 20 vuotta rakennusteollisuuden, kaupan- ja logistiikan toimialoilla.

Pekka viimeistelee parhaillaan yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen YAMK/MBA opinnäytettä työn ohessa. Tradenomin (liiketoiminta ja talous) tutkinnon ja ammatillisen erityisopettajan pätevyyden lisäksi Pekka on suorittanut johtamisen ja esimiestyön erikoistumisopinnot ja opetushallinnon tutkinnon.

Pekka keskittyy johtavana asiantuntijana erityisesti SosMet -palveluiden kehittämiseen, myymiseen ja toteutukseen, mutta osallistuu myös SBM-palveluiden tehtäviin. Pekalla on erityisosaamista mm. opetuksen, kuntouttavan valmennuksen, kolmannen sektorin, rakennusteollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Hannu on energiatekniikan DI ja toiminut energiatekniikan alalla 25 vuotta erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla, joista viimeiset viisi vuotta hän on ollut vastuussa mittavasta kansainvälisestä voimalaitosten käyttö- ja kunnossapito-liiketoiminnan vetämisestä.

Hannulla on erikoisosaamista prosessien kehittämisestä, kunnossapitostrategioiden muodostamisesta sekä työturvallisuudesta. Työturvallisuudesta hän on suorittanut  tutkinnon Englannissa. Näkemystä  sosiaalisen toiminnan hallintaan tuo toimiminen erilaisissa esimiestehtävissä viimeiset 17 vuotta. Hannu on suorittanut yritysten uudelleensuuntaukseen (Turnaround Management) liittyvän täydennyskoulutuksen.

Tällä hetkellä Hannu toimii myös energia-alan asiantuntijana toisen yrityksen palveluksessa. Variantissa hänen vastuulleen kuuluvat SBM – palvelujen kehittäminen, markkinointi ja asiantuntijatehtävät.

Tapio on TkT ja toiminut diplomi-insinööriksi valmistumisensa jälkeen (v. 1975) viisi vuotta erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Teknillisen korkeakoulun Sähköosastolla. Sen jälkeen hän on siirtynyt liike-elämän palvelukseen ja toiminut 30 vuotta erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä energia-alalla.

Tapio on väitellyt tohtoriksi vuonna 2010 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa kansainvälisen projektiliiketoiminnan tutkimusalalta. Väitöskirja käsittelee organisaation toimintaa ja muuttumista palveluliiketoiminnan kehittämisessä suuren energiayhtiön kontekstissa. Organisaatioita tarkastellaan Tapion työssä sosiaalisen systeemin näkökulmasta.

Tapio on siirtynyt päätoimisesta työstä eläkkeelle, mutta luennoi tarpeen mukaan Variantti Oy:n hyväksi ja osallistuu asiantuntijana erilaisten julkaisujen kirjoittamiseen. Lisäksi Tapio toimii SBM-tietopalvelujen toimitusneuvostossa, osallistuen mm. julkaistavien artikkelien arviointiin.

 

sharp