Variantti mukana osallistavan verkostokonseptin kehittämisessä

Variantin osaamista on hyödynnetty osallistavan ja verkostoyhteistyöhön perustuvan toimintakonseptin kehittämisessä. Länsi-Uudenmaan alueella toteutettiin kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kaupungin toimijoiden verkostoyhteistyönä vuoden kestävä projekti, jonka tavoitteena oli Erilainen oppija vauvasta ikäihmiseen EOVI 2015 verkostoitumis- ja messutapahtuman toteutus. Projektia koordinoi Länsi-Uudenmaan Neuris ry.

Toimintakonseptissa yhdistyy yhteinen oppiminen, eri toimijoiden välisen verkostoitumisen edistäminen ja tapahtuman teemojen avoin tiedon jakaminen sekä tapahtumapaikalla että tietoverkon välityksellä. Lisäksi konsepti mahdollisti useille opiskelijoille, kaupungin työharjoittelijoille ja järjestöjen vapaaehtoisille omaa opinto- ja työpolkua edistävän harjoittelumahdollisuuden projektin eri tehtävissä.

Lisätietoja tapahtumasta: http://www.neuris.fi/index.php?p=1_10_EOVI-2015-messut

Taina Lehtiö, gsm 040 751 2658

sharp