PSYKOSOSIAALISEN RISKIN EHKÄISY TÄRKEÄ KILPAILUTEKIJÄ TYÖNANTAJILLE

Euroopan Unionin alueella on käynnistynyt vuoden 2014 alussa kaksi vuotta kestävä kampanja ”Terveellinen työ – stressi hallinnassa!”. Kampanjan tavoitteena on parantaa työelämässä psykososiaalisiin riskeihin liittyvää ymmärrystä ja tarjota työnantajille tukea ja opastusta hyvistä käytännöistä riskien hallinnassa. (Euroopan unionin julkaisutoimisto (2013):”Stressin ja psykososiaalisen riskin hallinta työssä,” kampanjaopas, Luxenburg).

Tarve kampanjalle on lähtenyt koko Euroopan alueella toteutettujen yritystutkimusten tuloksista: Yleisin este psykososiaalisten riskien hallinnassa on ”ongelman arkaluonteisuus” ja ”asiantuntemuksen puute”. Ylimmän johdon kohdalla lähes puolet uskoi, ettei heidän alaisillaan ilmene työuran aikana mielenterveysongelmia. Todellisuudessa joka kuudes työntekijä kärsii psyykkisestä pahoinvoinnista jossain vaiheessa työuraansa. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että työntekijöiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi työympäristö, vaikka muitakin taustatekijöitä on olemassa. Keskimäärin 51 % työntekijöitä onkin sitä mieltä, että työperäinen stressi on yleistä. Tulos oli samansuuntainen kaikenkokoisissa yrityksissä, mutta suuremmissa organisaatioissa työperäistä stressiä pidettiin yleisenä hieman keskimääräistä useammin (54 – 58 %) kun mikroyrityksissä vastaava tulos jäi alle keskiarvon (45 %).

Eri tutkimukset ovat myös osoittaneet, että 50 – 60 % menetetyistä työpäivistä voidaan liittää stressiin ja psykososiaalisiin riskeihin. Psykososiaalisten riskien kustannukset nousevat kansallisella tasolla miljooniin euroihin. On tärkeää tietää, että riskin ehkäisyn hyödyt ovat pääsääntöisesti realisoituneiden riskien kustannuksia suuremmat. Kiteyttäen voidaankin todeta, että psykososiaalisen riskin ehkäisy on työnantajalle tärkeä kilpailutekijä.

Variantti osallistuu kampanjan edistämiseen hyviä käytäntöjä kehittämällä. Olemme laajentaneet Hyvä Työnantaja -kyselypalvelua psykososiaalista riskitasoa tarkastelevalla lisäkysymysosiolla ja mittaristolla. Näin tarjoamme työnantajille mahdollisuuden tarkastella yhdellä kyselyllä kolmea eri näkökulmaa: henkilöstön näkemystä työnantajan kilpailukyvystä, henkilöstön hyvinvointia ja työn psykososiaalista kuormittavuutta. Psykososiaalisen riskitason raportti tukee toiminnan kehittämistä, riskien ehkäisytyötä ja mahdollistaa riskitason ja sen kehittymisen seurannan.

Tutustu lisää:
Esite tai Hyvä Työnantaja -kyselypalvelu

Työhyvinvointia marraskuulle!
Yhteistyöterveisin,
Taina Lehtiö
toimitusjohtaja

sharp