Kehitystuloksista positiivista palautetta Kohtiossa

Variantin Taina Piispa ja Valtion koulukotien Jani Méling esittelivät tänään Kohtio-konferenssissa Variantin, Mindcom Oy:n ja Valtion koulukotien yhteisen kehitysprojektin tuloksia. Kuulijat olivat kiinnostuneita ja saimme positiivista palautetta työmme tuloksista. Tästä on hyvä jatkaa.